Vabilo na redni letni Občni zbor,

ki bo v soboto 30. marca 2019 ob 10:30 uri v prostorih PGD Bizovik na Bizoviški cesti 15 v Ljubljani.

Predlagani dnevni red :

  1. Otvoritev občnega zbora in ugotovitev prisotnosti
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Poročilo predsednika upravnega odbora o delovanju društva in poročila sekcij društva za leto 2018
  4. Finančno poročilo za leto 2018
  5. Poročilo nadzornega odbora in volitve upravnega odbora in disciplinske komisije
  6. Poročilo disciplinske komisije
  7. Načrt dela in finančni načrt za leto 2019
  8. Določitev udnine za leto 2019
  9. Razno

Kot je že običaj, bomo občni zbor zaključili s prijetnim druženjem ob praženem krompirju in ostalih dobrotah ki sodijo zraven.

Za domovino s praženim naprej!


Stane MENARD
Predsednik DPK

Kategorije: NoviceVabila