browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Društvena pisarna

 

Društvena pisarna “Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi” se nahaja na Vodnikovi cesti 172 (vhod z dvorišča) v Zgornji Šiški v Ljubljani. Iz centra Ljubljane je zelo dobro dosegljiva tako z osebnim avtomobilom (GPS koordinate 46º 04′ 30.06″ N-sever in 14º 28′ 31.00″ E-vzhod), parking zagotovljen, kot tudi z avtobusom LPP št. 7. Iz centra izberi avtobus št. 7 v smeri Pržan, izstopna postaja je Tržnica Koseze, od tam pa 102 m lahnega sprehoda do pisarne. Avtobusi vozijo ob delavnikih na vsakih 15 minut.

Pisarna ima kontaktne ure za ude po potrebi in po predhodnem dogovoru vsak prvi torek v mesecu od 18. do 20. ure.

Glede na to, da je delovanje Društva javno, si udje lahko med kontaktnimi urami v društveni pisarni ogledajo vse akte in zapisnike organov Društva.