browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Organi društva

Vse organe društva je možno pisno kontaktirati preko elektronske pošte na naslova : info@krompir.si ali pa na prazen@krompir.si.

Poštni predal redno kontroliramo in  odgovarjamo v razumnem roku.

 

U P R A V N I   O D B O R

je opravilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehniška in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih sprejetih na občnem zboru. Ima sedem članov, katerim mandat traja 2 leti: 

Dušan VRTOVEC – predsednik

Bojan KOČEVAR – podpredsednik

Stane MENARD – podpredsednik

Miro BREČKO – blagajnik

Helena DOVČ – tajnica

Diana JUŽNIČ – kronist, obveščanje

Alojz GREGORČIČ – član

 

 

N A D Z O R N I   O D B O R

spremlja delo Upravnega odbora in drugih organov društva, ter opravlja nadzor nad finančnim poslovanjem društva. Ima tri člane:

Bogdana BRADAČ – predsednica,

Igor PRISTAVEC – član

Aleks Leo VEST – član

D I S C I P L I N S K A   K O M I S I J A

ugotavlja in odloča o disciplinskih kršitvah udov društva v skladu z disciplinskim pravilnikom. Ima tri člane:

Nevenka POSEGA – predsednica

Vera CELESTINA – članica

Ljubo RENKO – član

RAZŠIRJENI UPRAVNI ODBOR:

Maša ERŽEN-VODENIK – strokovna sodelovka za vzgojo krompirja

Franci TURK – Vodja planinsko-pohodne sekcije

Franci ČESENJ in Franci GALIČ – skrbnika, njive, “rezidence” in kmetijske mehanizacije.

Delovanje organov Društva je javno. Vse akte, zapisnike sej in sestankov ter ostalo si udje lahko ogledajo v Društveni pisarni.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *