Organi društva

Vse organe društva je možno pisno kontaktirati preko elektronske pošte na naslova : info@krompir.si ali pa na prazen@krompir.si.

Poštni predal redno kontroliramo in  odgovarjamo v razumnem roku.

 

U P R A V N I   O D B O R

je opravilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehniška in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih sprejetih na občnem zboru. Ima sedem članov, katerim mandat traja 2 leti: 

Dušan VRTOVEC – predsednik

Bojan KOČEVAR – podpredsednik

Stane MENARD – podpredsednik

Miro BREČKO – blagajnik

Helena DOVČ – tajnica

Diana JUŽNIČ – kronist, obveščanje

Alojz GREGORČIČ – član

 

 

N A D Z O R N I   O D B O R

spremlja delo Upravnega odbora in drugih organov društva, ter opravlja nadzor nad finančnim poslovanjem društva. Ima tri člane:

Bogdana BRADAČ – predsednica,

Igor PRISTAVEC – član

Aleks Leo VEST – član

D I S C I P L I N S K A   K O M I S I J A

ugotavlja in odloča o disciplinskih kršitvah udov društva v skladu z disciplinskim pravilnikom. Ima tri člane:

Nevenka POSEGA – predsednica

Vera CELESTINA – članica

Ljubo RENKO – član

RAZŠIRJENI UPRAVNI ODBOR:

Maša ERŽEN-VODENIK – strokovna sodelovka za vzgojo krompirja

Franci TURK – Vodja planinsko-pohodne sekcije

Franci ČESENJ in Franci GALIČ – skrbnika, njive, “rezidence” in kmetijske mehanizacije.

Delovanje organov Društva je javno. Vse akte, zapisnike sej in sestankov ter ostalo si udje lahko ogledajo v Društveni pisarni.

1 comment on Organi društva

 1. Pozdravljen Dušan Vrtovec! Ma kaj si ti tisti iz Žabelj? Že pred več kot desetimi leti
  sem se vključila v to društvo, pa sem bila razočarana in pred dvemi tremi leti prenehala plačevati članarino.
  Naj omenim, da sem bila, kolikor jaz vem, edina članica iz Ajdovščine in sem delala
  propagando za društvo, ampak kot rečeno, je sledilo razočaranje nad delovanjem
  društva. Če si zainterisan, ti lahko povem kaj več – mogoče na Vertovčevem pohodu!
  Če pa nisi “ta prav”. oprosti za nadlegovanje!

  Pozdrav

  Zdenka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *