browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Organi društva

Vse organe društva je možno pisno kontaktirati preko elektronske pošte na naslova: info@krompir.si ali na prazen@krompir.si.

Poštni predal redno preglejujemo in odgovarjamo v razumnem roku.

 

U P R A V N I   O D B O R

je opravilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehniška in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih sprejetih na občnem zboru. Ima sedem članov, katerim mandat traja 2 leti: 

Stane Menard – predsednik

Alojz Gregorčič – podpredsednik

Nataša Gorišek – blagajnik

Helena DOVČ – tajnica

Brane Kustec – članstvo, obveščanje

Bojan Kočevar – član

Franci Česenj – član

 

N A D Z O R N I   O D B O R

spremlja delo Upravnega odbora in drugih organov društva, ter opravlja nadzor nad finančnim poslovanjem društva. Ima tri člane:

Bogdana Bradač – predsednica

Aleks Leo Vest – član

Igor Pristavec – član

 

D I S C I P L I N S K A   K O M I S I J A

ugotavlja in odloča o disciplinskih kršitvah udov društva v skladu z disciplinskim pravilnikom. Ima tri člane:

Nevenka Posega – predsednica

Vera Celestina – članica

Ljubo Renko – član

 

R A Z Š I R J E N I  U P R A V N I  O D B O R:

Maša Eržen-Vodenik – strokovna sodelovka za vzgojo krompirja

Franci Turk – vodja planinsko-pohodne sekcije

 

Delovanje organov Društva je javno. Vse akte, zapisnike sej in sestankov ter ostalo si udje lahko ogledajo v Društveni pisarni.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *