Člane, ki se imenujejo tudi udje, druži skupna ljubezen do praženega krompirja, zato obstajajo določeni “pogoji” za članstvo:

  • da enkrat tedensko na javnem kraju ali v družbi vsaj treh oseb jé pražen krompir s poljubno prilogo,
  • da v društvu ne govori o politiki ali poslu, saj smo pred krompirjem vsi enaki,
  • da promovirajo društvo, se udeležujejo dogodkov in s svojim delom (kuhanjem) prispevajo k razvoju praženega krompirja kot samostojne jedi.

Člani so o aktualnih dogodkih in reportažah obvešceni v društvenem glasilu t.i. Uradnem listu, z objavami na oglasnih deski v prostorih društva in spletni strani www.krompir.si.

Vsi, ki bi se nam radi pridružili in postali naši člani izpolnite in nam pošljite prijavnico.

  Zakaj se včlaniti?   Kot član boste:

  • vsaj enkrat mesečno na javnem kraju ali v družbi več kot treh oseb zaužili porcijo praženega krompirja,
  • bili obveščeni o vseh srečanjih članov društva,
  • volili ali bili voljeni v organe društva,
  • sodelovali pri delu društva ter za posebne dosežke prejeli nagrade in pohvale,
  • redno plačevali članarino,
  • nosili priponko z napisom ud (ali član) društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi,
  • spoštovali statut ter sklepe organov društva.

Članarina se pri nas imenuje UDNINA

Udnina je eden osnovnih virov financiranja društva. V 12. členu Statut društva opredeljuje redno plačevanje udnine kot eno od osnovnih pravic in dolžnosti posameznega uda. Višino udnine določa občni zbor. Za leto 2019 je določena udnina 15,00€ na leto za odraslega uda, 7,50€ za dijake in študente, ter  100,00€ za pravne osebe.

Vsakoletno udnino lahko ud poravna na :

občnem zboru

večjih prireditvah društva in praženjih

Svetovnem festivalu

v pisarni društva na Vodnikovi 172 (po predhodnem dogovoru)

z UPN – univerzalnim plačilnim nalogom na TRR društva :

– Referenca :  št.uda-leto (n.pr xxxx-2015)

Koda namena : OTHR  

– Namen plačila : Ime in priimek, udnina leto ( n.pr. Peter Vzorec udnina 2015)

– Prejemnik : Društvo DPK, Vodnikova 172, 1000 Ljubljana

– Znesek : 15,00 €

– TRR ali IBAN : SI56 3000 0000 9092 525

– Banka : Sberbank banka d.d., Pavšičeva 4, 1000 Ljubljana

– Koda banke BIC ali SWIFT : SABRSI2X

– Referenca : SI00 št.uda-leto (n.pr SI 00 xxxx-2015)