browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

SMS obveščanje udov DPK

 

PRAVILA SMS OBVEŠČANJA ZA UDE DPK

1.  Splošno
Storitev je namenjena samo udom DPK.

Ude DPK, ki so nam ob prijavi posredovali svojo mobilno številko občasno obveščamo o aktualnih dogodkih, izletih in aktivnosti v Društvu za priznanje praženega krompirja.

Prejeta SMS obvestila so brezplačna. Direktno odgovarjanje na SMS sporočilo ni možno.

Delovanje storitve je omejeno na Slovenijo in podprto za uporabnike vseh mobilnih operaterjev v Sloveniji.

 

2.   Prijava
Če si ud DPK in se želiš prijaviti na SMS obveščanje nam to sporoči izključno s poslanim elektronskim sporočilom na info@krompir.si, oz. na prazen@krompir.si (obvezno navedi podatke: ime, priimek, domači naslov, GSM številka).

Na spisek prejemnikov SMS sporočil na mobilne telefone bomo uvrstili le aktivne udinje in ude s plačano udnino za preteklo in tekoče leto.

 

3.  Odjava
Udi DPK, ki ne želijo več prejemati SMS obvestil se lahko kadarkoli odjavijo s poslanim elektronskim sporočilom s ključno besedo »DPK SMS ODJAVA« na elektronski naslov info@krompir.si, ali pražen@krompir.si  (primer: DPK SMS ODJAVA – ime, priimek, GSM številka na info@krompir.si).

 

4.  Morebitne težave
Vsem udom, ki so se prijavili na obveščanje preko SMS sporočil in do sedaj niso prejeli še nobenega sporočila svetujemo, da pri svojem operaterju preverijo ali nimajo slučajno aktivirane blokade kratkih komercialnih sporočil (štirištevilčna pošiljatelska koda) in to blokado prekličejo, ter da ob priliki pri našem udu za obveščanje preverijo ali imamo v evidenci članstva pravilno mobilno številko.

 

KONTAKT PREKO ELEKTRONSKE POŠTE

Društvo in njegovi organi so za ude dosegljivi tudi preko elektronske pošte. Vse komentarje, predloge in želje lahko sporočiš po elektronski pošti na naslove info@krompir.si ali pa na prazen@krompir.si.

Prispelo elektronsko pošto redno pregledujemo in nanjo tudi odgovarjamo.