1. Otvoritev občnega zbora in ugotovitev prisotnosti
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Poročilo predsednika upravnega odbora o delovanju društva in poročila sekcij društva za leto 2019
  4. Finančno poročilo za leto 2019
  5. Poročilo nadzornega odbora
  6. Poročilo disciplinske komisije in izvolitev nove komisije
  7. Sprejem Pravilnika o priznanjih
  8. Načrt dela in finančni načrt za leto 2020
  9. Določitev udnine za leto 2020
  10. Razno

Seveda potem tudi druženje ob praženem s primerno medsebojno razdaljo in upoštevanjem vseh navodil NIJZ.

Kategorije: Novice