browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

NA NJIVI DPK 2016 – REKORDNI PRIDELEK KROMPIRJA

Posted by on 22/12/2016

VESOLJNEMU LJUBITELJSTVU PRAŽENEGA KROMPIRJA DAJE SE NA SVITLO, KAJ SE JE BLO NA KROMPIRJEVI NJIVI V SNEBERJAH V 2016 LETI DOGAJALO

»Obče znano je, da ako nam je uživati PRAŽEN KROMPIR,
moramo najprej IMETI KROMPIR. Velja za vse čase!«
Kot že vsa prejšnja leta smo se udje DPK tudi letos pri polni zavesti in opravilno sposobni odločili, da bodemo sadili krompir, ovadušili za njim keku nam rase, ga negovali, izkopali, na svitlo dali, spražili ino ga z veliko andohtjo tudi pojedli.
De je njiva namenjena tudi družabnemu srečevanju udov društva, spoznavanju krompirja kot rastline, pa spoznavanju raznoterih vrst teh zemeljskih jabuk-krompirja ino moderne tehnologije pridelave, to se ve ino je v obče znano.
V obče znano je tudi, de mi krompir sadimo na njivi ob Šmartinski cesti v Ljubljani. Velika pač ni (360 m2) a za nas baš dovolj. Za njivo ino njen okoliš z brunarico brumno skerbi cvetober društvenih udov, člani UO, skerbnik njive, gospodar njive ino »stroka« kot taka.
Per vseh teh ibengah (čiščenju, urejanju ino pripravi njive pa sajenju, okopavanju, pletju ino izkopavanju krompirjev), je jednako kot vsa prejšnja leta bilo zraven mnogobrojno moštvo udov DPK ino onih, kterim praženi jako dobro tekne. Bili smo tega leta ljut boj s trdo zemljo, kamenjem, plevelom, dežjem, sušo plesnobo. Z uspehom pa smo se letos bojevali s škodljivci kot so listne uši, oni koloradski kebri ino poljskimi mišmi, kteri nam letos niso delali baš velikih težav. Kedar je zeleni žvot krompirja že jako visoko zrasel ino cvet pognal, je to stroka jako odgovorno špegala ino po potrebi zaukazala škropiti proti boleznim ino škodljivcem z naravi prijaznimi zvarki, vedno po nasvetu ino pod sokoljim očesom deželne kmetijske strokovne službe.
Vsim udom se daje na znanje, da je bila naša kultna njiva predhodno izborno preorana ino v praho djana, ktera je bila poboljšana z gnojem. Keder bilo je to opravljeno, uredila se je jako lično tudi okolica, pokošena ino v kraj djana je bila trava pa tudi ono drevje, ktero ob brunarici raste ino trta, so bili strokovno obrezani ob splošnem navdušenju tam prisotnih udov DPK. Za omenjena dela v zvezi z njivo sta jako zaslužna naša vrla uda 2x Francita / skerbnik ino gospodar njive, kar se pa ostalega tiče pa tisti udje, kterim je obrezovanje drevja ino trt prijeten hobi.
Tu pa je evidenca prostovoljnih delovnih akcij na njivi:
7.Maliga travna: Sajenje teh zemeljskih jabuk imenovanih krompir, pobiranje kamenja (tudi letos je dobro obrodilo) z njive ino nje okolice, obrezovanje sadnega drevja ino trte.
24.Velikega travna: Okopavanje ino osipavanje krompirja, ponovno pobiranje kamenja ino trebljenje plevela.
9.Velikega srpana: Tega dne se je krompir slavnostno vun iz zemlje na svitlo dal. Taveči krompirji dali so se nato v vreče v svrhe praženj na katerih sodeluje društvo, manjši fizelni pa so bili odloženi v kompostnik.
Ob vsih tih, za društvo jako pomembnih datumih ino dogodkih, na društveni kočuri izobesila se je društvena bandera, pa zapela se je društvena himna. Društveni veljaki vzeli so si besedo, nas pohvalili ino nam s tem dali voljo do dela pa tudi do jela. Ob našem prepričanju, da se z dobro voljo ob rahli anarhiji vse uredi, smo bili prisotni udje jako zadovoljni z slavospevi ino hvalami na naš rovaš, pa tudi naša kultni praženi s prilogami in izborna kapljica sta nam šla v tek.
Da sadimo na naši njivi tiste sorte krompirja s kterimi se kšefta v Sloveniji, ktere so ranejše, odpornejše na bolezni, pa tanarboljše za tenstanje, je menda vsim jasno. V letu 2016 posadili smo 7 različnih sort krompirja. Letošnja letina je bila baš izborna, jako dobre kakovosti ino pravšnje kalibraže. Čez palec je pridelek vagal mal čez 800 kilogramov, ako bi dodali pa še obče prisotno kamenje, bi ga imeli za export.
Naj se ve, da krompir, ki smo ga posadili na naši kultni njivi, ni padel ravno z neba, nego sta nam ga darovala dva že dolgoletna sponzorja, njun semenski krompir pa je pričakovano kvaliteten. Društvo upa, da bomo v svrho procvita kampanje praženega krompirja z obema sponzorjema sodelovali tudi v bodoče ob enem, pa se jima zahvaljuje za dosedanje plodno sodelovanje. To sta podjetji AGROSAAT d.o.o., Ljubljana (sorte krompirja KIS-MURA, KIS- VIPAVA, CONCORDIA, ELFE) ino INTERSEME d.o.o., Ljubljana (sorte krompirja AOLUETTE, CAROLUS BIO, MANITOU)

Na svitlo dala ino se zraven rahlo nasmejala uda DPK, Maša in Rado!

Velicega serpana, leta Gospodoviga 2016

NA NJIVI DPK 2016 – REKORDNI PRIDELEK KROMPIRJA

Od leta 2007 sadimo krompir na njivi ob Šmartinski cesti v Ljubljani. Njiva meri 360m2, zanjo in njeno okolico skrbimo »ta pridni« udje.
Letos smo se bolj ali manj uspešno borili s trdo zemljo, kamenjem, plevelom, dežjem, sušo in plesnijo. Škodljivci, kot so listne uši, koloradski hrošči in poljske miške, nam niso delali večjih težav. Krompirjev nasad se je med rastno sezono opazoval, po potrebi škropil proti boleznim in škodljivcem z naravi prijaznimi pripravki.
Povedati moram, da je bila njiva pred sajenjem preorana, zemlja razrahljana in pognojena. Okolica njive je bila vzorno vzdrževana, trava pokošena in pospravljena. Za to skrbita skrbnik in gospodar njive, naša vrla uda 2x Francita.
Pri vsaki delovni akciji je sodelovalo več udov DPK in simpatizerjev. 7. aprila smo sadili krompir, pobirali kamenje, pospravljali brunarico, obrezovali sadje in trto. 24. junija smo okopali, opleli krompir in pobirali kamenje. 9. avgusta smo izkopali in pobrali krompir, katerega so shranili pražilci DPK
Vse delo je potekalo v znamenju zmerne anarhije. Za dobro voljo, razpoloženje in delovni elan je bilo poskrbljeno. Po opravljenem delu smo se posladkali z obilno porcijo praženega krompirja, okusnimi prilogami, različno kapljevino in domačimi dobrotami.
Pridelek je vedno namenjen za društveno praženje ob različnih druženjih in aktivnostih. Nekaj krompirja se je pobralo že pred glavnim izkopom. Uspeli smo pridelati, po vizualni oceni, okrog 800 kg krompirja. To je lep, zelo lep pridelek – rekordni pridelek.
Vsako leto sadimo nekaj sort krompirja s katerimi se trži v Sloveniji, ki so ranejše, odpornejše na bolezni in seveda dobre za praženje. Letos smo imeli posajenih 7 sort. Posadili smo krompir dveh sponzorjev, ki sta nam ga poklonila za sajenje, kot vedno zelo dobre kvalitete in po lastni izbiri sort. Upam, da se bo sodelovanje z njimi nadaljevalo še v prihodnje.
KIS-MURA, KIS-VIPAVA(slovenski sorti), CONCORDIA in ELFE podjetja AGROSAAT d.o.o., Ljubljana.
AOLUETTE, CAROLUS BIO in MANITOU podjetja INTERSEME d.o.o., Ljubljana.

Karkoli sem poskušala napisati za leto 2016, mi ni bilo prav všeč. Kljub temu poročilo o dogajanjih na njivi mora biti. In to je to.

Zapisala ud DPK
Maša E.Vodenik
Avgust, 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *