Sklican Občni zbor Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi ob 10 uri dopoldan je predsednik društva Dušan Vrtovec prestavil za pol ure, ker nismo v startu dosegli kvoruma údovstva. Tako pač zahteva naš osnovni akt.

 

Pol ure kasneje je Občni zbor pod taktirko predsednika stekel kot mlin na veter. Na hitro smo se v delovnem predsedstvu v sestavi: Franci Turk – predsednik, Saša Kočevar – članica in Vera Celestina – članica posedli za komandni pult in ob podpori zapisnikarice Helene Dovč zaorali ledino.

Predsednik Vrtovec Dušan je v delovnem poročilu predstavil vse, o kar smo v presejalnem letu opravili, kaj nas je motilo in tudi vse, kar smo dosegli. Kljub nekaterim manjšim pomankljivostim, je poročilo doseglo odobravanje kvoruma.

 

Maša je posredovala údovstvu Društva poročilo o delu na naši kultni njivi  v letu 2016, ki je pohvalila predvsem dva Francija, ki sta tam opravila levji delež posla s pripravo njive. Pohvalila je do zdaj maksimalni pridelek krompirja po količini. Zanimiv poudarek z njive je bil: » Ob začetku sajenja nas je prisotnih 20 udov, kasneje pri praženem zbrano kar preko 60 udov«!

Priprava njive za leto 2017 bo stekla v aprilu in se končala 6. aprila s sajenjem nove pošiljke, ki pa bo predvideno postregel s še boljšo kakovostjo.

 

Pohodno planinsko sekcijo je za presejalno leto 2016 predstavil Franci Turk, pohvalil vse, ki se teh naših druženj udeležujejo, saj se je število udeležencev na vseh štirih pohodih zaključilo pri številki 94, kar je zelo pohvalno.

 

Finančno poročilo je prebral delovni predsednik društva Dušan Vrtovec, ki ga je pripravil blagajničar Miro Brečko. Kljub stalnim težavam s sredstvi, je blagajno zapustil v dobri kondiciji in predal blagajniško štafeto novi blagajničarki Nataši Gorišek.

 

Predsednica Nadzornega odbora Bogdana Bradač je údovstvu društva posredovala bogato poročilo, kar je Zbor sprejel in ji naklonil aplavz.

 

Nevenka Posega je obrazložila stanje disciplinske komisije, ki sicer ni imela kaj poročati, zato tudi poročila ni bilo. Kljub nekaj manjših nesoglasij, se roka pravice društva ni oglasila in je ostala brez seje v tem letu. Zato tudi zbor o sprejemu poročila ni imel kaj potrjevati.

 

Glede na dejstvo, da je to bil tudi volilni zbor je najprej kvorum prisotnih udinj in udov razrešil dosedanji Upravni odbor in izvolil novega v naslednji sestavi:

Stane Menard, Alojz Gregorčič, Bojan Kočevar, Brane Kustec, Nataša Gorišek, Helena Dovč in Franci Česenj. Pri izvolitvi novega UO je bil proti le en ud društva in zato je bil posledično nov Upravni odbor tudi izvoljen za dvoletno obdobje, kot to določa naš statut.

 

Ob zaključku Zbora je predsednik Vrtovec podal še plan dela Društva za leto 2017 s finančnim načrtom, ki ga je Zbor z večino tudi potrdil. Predstavil je dogodke, ki se bodo odvijali na polju praženega, na njivi in tudi v potepanjih, kjer med njimi izstopajo: Izlet na Dunaj v maju in v München v jeseni.

 

Udnina za leto 2017 je ostala enaka prejšnji z razlogom, ker se prihodki údovstva pač niso popolnoma nič zvišali. Tu je Helena le še dodala informacijo, da naj se udnina raje plačuje na samih shodih, saj je ta način cenejši in bolj pregledan za društvo.

 

Zanimivo pa se je odvila točka RAZNO, kjer ni bilo nobenega predloga ali opazke, nobenega vprašanja ali predloga na delovanje društva in kar je povezano z njim.

Predsednik zbora Franci Turk je Občni zbor v Bizoviku zaključil ob 11,24 in pozval vse na porcijo praženega v pritličju, ki so ga za nas pripravili pražilci iz Mokronoga. Igor Celestina pa je tem porcijam dodaj nekaj slastnega v obliki priloge.

 

Po zaključku zbora se je sestal še novo izvoljeni Upravni odbor na konstitutivni seji, ki je imenom in priimkom dodal le še funkcije društva, ki bodo aktutalne naslednje dve leti in sicer:

 

Stane Menard – predsednik

Bojan Kočevar – podpredsednik

Alojz Gregorčič – podpredsednik

Helena Dovč – tajnica društva

Nataša Gorišek – blagajna

Brane Kustec – informatika

Franci Česenj – gospodar premoženja društva

 

Zapisal predsednik zbora Franci Turk

Ljubljana, 18. 3. 2017

 

Kategorije: Novice

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.