browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

VABILO na redni letni Občni zbor

Posted by on 01/03/2016

Pozdravljene udinje in udi,
leto je naokoli in čas je za

V A B I L O
na redni letni Občni zbor
ki bo v soboto 12. marca 2016 ob 10:00 uri
v prostorih PGD Bizovik na Bizoviški cesti 15, v Ljubljani
(skica dostopa je v nadaljevanju tega vabila)

 Predlagani dnevni red :

 1.  Otvoritev občnega zbora in ugotovitev prisotnosti
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Poročilo upravnega odbora o delovanju društva za leto 2015
 4. Finančno poročilo za leto 2015
 5. Poročilo nadzornega odbora
 6. Poročilo disciplinske komisije in sprejem Pravilnika o delu disciplinske komisije (ne spreglejte objavo pravilnika na spletni strani, objavljenega pred to objavo)
 7. Volitev novih članov Nadzornega odbora in Disciplinske komisije ter nadomestne volitve članov Upravnega odbora
 8. Imenovanje skrbnika lastnine DPK
 9. Načrt dela in finančni načrt za leto 2016
 10. Določitev udnine za leto 2016
 11. Razno

Kot je že običaj bomo občni zbor zaključili s pokušino naše samostojne jedi in seveda prijetnim druženjem.

Za domovino s praženim naprej !

Predsednik DPK
Dušan Vrtovec

Zemljevid do PGD Bizovik na Bizoviški cesti 15, v Ljubljani:

Brez naslova4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *