Pridne roke udinj in udov povabljene v PONEDELJEK 15.4.2019 po 16:00 uri
na saditev krompirja na društveno njivo v Sneberjih.

Vabljeni v čim večjem številu!

DPK